DISCLAIMER

Wim Jaquet Sports staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 31037603. Deze is aangesloten bij de Intres Groep. De getoonde informatie op deze website wordt door Wim Jaquet Sports met precisie samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de publicaties onjuist of onvolledig zijn. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wim Jaquet Sports accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Ook kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het gebruik van informatie of schade, direct of indirect ontstaan.

Wim Jaquet Sports is voor enige informatie afhankelijk van andere informatiebronnen. Er zal geen aansprakelijkheid zijn voor de juistheid hiervan en er is geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten. Daarnaast wordt er ook geen aansprakelijkheid gesteld aan het eventueel onjuist functioneren van deze website. Hoewel Wim Jaquet Sports alles in werking stelt om de website optimaal te laten functioneren wordt er geen verantwoording gesteld aan disfunctioneren.